1 dagdeel 100,- pp





info aanvragen


cursus action painting:

Probeer eens een andere manier van schilderen. Reageer direct om je omgeving en je eigen belevingswereld. Action painting is te vergeleijken met automatisch schrijven en brengt een hoop plezier en inzicht mee. Ook geschikt voor kleine groepen.


JIJ IN 1 MIN


1    Wat is jouw identiteit? Wie ben jíj?


Wie je bent wordt niet alleen bepaald door je afkomst, maar ook door bijvoorbeeld je hobby’s, je normen en waarden, je geloof, je idealen, je buurt en je vrienden. Hoe je jezelf ziet komt niet altijd overeen met hoe anderen je zien -je imago- omdat bijvoorbeeld vooroordelen een rol spelen.


Deze workshop nodigt de jongeren uit om na te denken over hun eigen identiteit en imago.

Je eigen identiteit, de identiteit van andere jongeren en de identiteit van Nederland. (Want iedereen heeft zo zijn of haar beeld van Nederland, iedereen draagt bij aan het typisch Nederlandse.)


imago en identiteit: wat is nou wat?



prijs op aanvraag


WIE BEN IK - groep 5-6-7


In deze workshop gaan we zelfbeelden combineren met een rap of gedicht. Als thema voor de zelfbeelden zal zijn “trots op jezelf” en voor de rap gaan we het hebben over pesten op school.

We zullen aan de hand van beelden uit de hedendaagse kunstgeschiedenis (bijvoorbeeld Jeff Wall) en voorbeelden van raps van bekende muzikanten de thema’s begeleiden. Ook beeldkenmerken als compositie, kleur, inzoomen ed komen aan bod.

Uiteindelijk zullen de foto’s en raps met elkaar gecombineerd worden op de computer en kan er een expositie gemaakt worden op school.



prijs op aanvraag

“OP REIS IN EIGEN LAND”- groep 4,5,6


Het is leuk om gewoonten en achtergronden van andere mensen te ontdekken. We gaan dit doen door middel van een verhaal in stripvorm.

Samen vormen de strips een stripboek, over landen, reizen en vakanties.

MIJN SCHOOLPLEIN - groep 3


hoe wil je dat je schoolplein eruit ziet?

met deze vraag gaan kinderen aan de slag. uiteindelijk kan het een mozaïek van tekeningen worden op een groot blad, of een muurschildering op een wand. Aan de hand van deze vraag verkennen kinderen hun eigen ruimte, welke plek is voor iedereen, welke plek eigen ik mij toe, waar sta ik altijd te kletsen, of waar ben ik aan het spelen. Zijn er plekken niet fijn?



prijs op aanvraag