SCHOOLTJE IN DE TUIN


Stichting Cross-Over


Cross-over, is een culturele stichting, geïnteresseerd in de hedendaagse kunst en het hedendaags schrijven met als doel de dialoog tussen culturen te bevorderen door middel van het zoeken naar nieuwe manieren om met elkaar te communiceren en daarvoor nieuwe mogelijkheden te creëren.

Dit zou kunnen door bijvoorbeeld kunst en kunstervaringen in exposities, cursussen, happenings, lezingen, debatten, perfomances waardoor het begrip tussen mensen uit andere culturen op een directe wijze wordt vergroot door middel van kennisoverdracht en hierdoor individuen en groepen de mogelijkheden aan te reiken om culturele grenzen te overschrijden. 

Culturele grenzen overbruggen of het nu gaat om overeenkomsten of verschillen, individuen of groepen. Maar ook de grenzen opzoeken binnen de kunsten, inhoudelijk en/of technisch deze zichtbaar maken en er onderzoek naar doen.


Cross-over kunst zowel letterlijk als figuurlijk als inspiratiebron voor onze samenleving. Cross-Over foundation


Cross-Over is a cultural foundation interested in contemporary arts and writing with the intention to find a dialogue between cultures, trying to find new ways of communication between each other and, through this, to create new possibilities.

This could be achieved f.i. by art and artexperience in expositions, courses, happenings, lectures, debates and performances, by which understanding between people from different cultures can be enhanced directly,by means of conveyance of knowledge and in doing so open up possibilities to cross cultural bounds.

To bridge cultural bounds between differencies and conformaties, individuals and groups.

But also to define the bounds within the arts, make them perceptable with respect to tenor and technique,to be able to explore them.


Cross-Over art, literal as well as figurative, as a source of inspiration for our society.info@x-over.nu


Piet Heinstraat 14

2266KN Leidschendam

Netherlands

Gitta Pardoel is beeldend kunstenaar en architect. Zij heeft aan de TU Delft architectuur gestudeerd en in Leicester een master titel behaald in de beeldende kunst. Haar werk gaat veelal over plekken en ruimten en kan bestaan uit installaties, tekeningen, video en fotografie. Zij geeft les aan verschillende kunstacademies in Nederland en heeft vele workshops verzorgd voor basis onderwijs, middelbare onderwijs, hoger onderwijs en volwassenen educatie.


Ali Rashid is beeldend kunstenaar en dichter. Hij heeft zowel in Iraq als in Nederland zijn kunstopleidingen gevolgd. Hij heeft als kunstenaar een internationale carriere opgebouwd. Ook hij geeft al jaren les aan volwassenen, kunstacademies en kinderen.


Beiden verzorgen zij ook internationaal workshops aan verschillende scholen en kunstcentra.

gitta Pardoel is an artist and architect. She studied at the TU Delft architecture and at the university of Leicester earned a master's degree in fine arts . Her work is mostly about places and spaces and beholds installations, drawings, video and photography. She teaches at various art academies in the Netherlands and has provided many workshops for primary education , secondary education , higher education and adult education.Ali Rashid is a visual artist and poet. He has both in Iraq and in the Netherlands followed his art  education. He has built an international career as an artist . He also gives all year courses to adults , art schools and children.


They both also provide international workshops in different schools and art centers.