SCHOOLTJE IN DE TUIN

Coss-Over started a magazine “TO” because we think every cross brings you TO  .........


“TO” is a cultural magazine published by the art and cultural foundation "Cross-Over". The purpose of “TO” is to discover and create relationships between visual genres and their intelectual meaning and in that way to make room for establishing a base for art in our daily life.


But “TO” also tries to intensivate the value of art and to free the eloquence of rigid forms.

This magazine is an invitation to take a first step to modernisation of human values through which the art can ingress.

It also is an invitation to fight for emancipation of creative production against the pettiness of monotony, recurrence and exploitation.

It is a formal summons to gather all arts and to open the door for the artist, so that his imagination can be set free from bounds and sizes.

-to enrich the poetry with fluency of the visual image

-to cover the canvas with the imagination of poetry and the motion of theatre

-to be able to use philosophy in the imagination of architectural structures


It is a call to bring about a revolution in the arts and to extricate old fashioned and arrogant ideas from today's reality, to reach the liberation, leading to changes in our present postfordistic society.


Art Caravan is one of the projects organized by Cross-Over by which understanding between people from different cultures can be enhanced directly, to bridge cultural bounds between differencies and conformaties, individuals and groups.

Art Caravan is a travelling exhibition. It started by a visual meeting between Dutch and Italian artists in 2010 in Italy. The exhibition worked as a visual dialogue and opened up possibilities to cross cultural bounds.  After that the Italian works travelled to Holland. Everytime when the works travel to another country artists with there works will join the caravan so in the end caravan will become a large visual dialogue between cultures of our world, as a source of inspiration for our society.

In may 2012 works from italian, dutch, syrien, oman artists met spanish artist for the visual diologue in the city of Alemería with the artists foundation Meca, (director Fernando Barrionuevo) as Host.

(ARTISTS FROM MECA SPAIN: Antonio de Diego Arias, Belén Mazuecos, Eduardo Martín del Pozo, Enrique Campayo Olea, Fernando Baños, Fernando Barrionuevo, Francisco Martín Pastor, Jerónimo Muñoz, Juan Morante, Manuel García Calderón, Pedro Cuadra, Toña Gómez, Violeta Guillén Martín. LEBANON: Ara Azad. OMAN: Nadira Mahmoud. ARTISTAS FROM CROSS OVER HOLLAND: Gitta Pardoel, Peter Schenk, Toon Den Heijer. HOLLAND- IRAK: Ali Rashid. SPAIN-IRAK: Munir Hanoon. ITALY: Paolo Sistilli, Rafaelle Iommi, Sandro Bartolacci.)


In the summer of 2012 the artists will again meet Italy in Tolentino in Italy with host Sandro Bartolacci and travel afterwards in august to San Benedetto del Tronto otganized by Dott. Walter Scotucci, which is a three days and night festival for the arts. a marvelous stage  for Art Caravan

Cross-Over is a cultural foundation interested in contemporary arts and writing with the intention to find a dialogue between cultures, trying to find new ways of communication between each other and, through this, to create new possibilities.

Art Caravan is one of the projects organized by Cross-Over by which understanding between people from different cultures can be enhanced directly, to bridge cultural bounds between differencies and conformaties, individuals and groups.

Art Caravan is a travelling exhibition. It started by a visual meeting between Dutch and Italian artists in 2010 in Italy. The exhibition worked as a visual dialogue and opened up possibilities to cross cultural bounds.  After that the Italian works travelled to Holland. Everytime when the works travel to another country artists with there works will join the caravan so in the end caravan will become a large visual dialogue between cultures of our world, as a source of inspiration for our society.

In may 2012 works from italian, dutch, syrien, oman artists met spanish artist for the visual diologue in the city of Alemería with the artists foundation Meca, (director Fernando Barrionuevo) as Host. And in july to Italy.


JIJ IN 1 MIN


1    Wat is jouw identiteit? Wie ben jíj?


Wie je bent wordt niet alleen bepaald door je afkomst, maar ook door bijvoorbeeld je hobby’s, je normen en waarden, je geloof, je idealen, je buurt en je vrienden. Hoe je jezelf ziet komt niet altijd overeen met hoe anderen je zien -je imago- omdat bijvoorbeeld vooroordelen een rol spelen.


Deze workshop nodigt de jongeren uit om na te denken over hun eigen identiteit en imago.

Je eigen identiteit, de identiteit van andere jongeren en de identiteit van Nederland. (Want iedereen heeft zo zijn of haar beeld van Nederland, iedereen draagt bij aan het typisch Nederlandse.)


imago en identiteit: wat is nou wat?


YOU IN 1 MIN


1 What is your identity? Who are you?


Who you are is not only determined by your heritage, but also by example, your hobbies, your values ​​, your beliefs , your ideals, your neighborhood and your friends . How you see yourself is not always consistent with how others see you -your company image as example prejudices play a role.


This workshop invites young people to think about their own identity and image.

Your own identity , the identity of other young people and the identity of the Netherlands . ( Because everyone has his or her view of the Netherlands , everyone contributes to the typically Dutch . )


image and identity : what 's what ?

WIE BEN IK - groep 5-6-7


In deze workshop gaan we zelfbeelden combineren met een rap of gedicht. Als thema voor de zelfbeelden zal zijn “trots op jezelf” en voor de rap gaan we het hebben over pesten op school.

We zullen aan de hand van beelden uit de hedendaagse kunstgeschiedenis (bijvoorbeeld Jeff Wall) en voorbeelden van raps van bekende muzikanten de thema’s begeleiden. Ook beeldkenmerken als compositie, kleur, inzoomen ed komen aan bod.

Uiteindelijk zullen de foto’s en raps met elkaar gecombineerd worden op de computer en kan er een expositie gemaakt worden op school.


“OP REIS IN EIGEN LAND”- groep 4,5,6


Het is leuk om gewoonten en achtergronden van andere mensen te ontdekken. We gaan dit doen door middel van een verhaal in stripvorm.

Samen vormen de strips een stripboek, over landen, reizen en vakanties.

MIJN SCHOOLPLEIN - groep 3


hoe wil je dat je schoolplein eruit ziet?

met deze vraag gaan kinderen aan de slag. uiteindelijk kan het een mozaïek van tekeningen worden op een groot blad, of een muurschildering op een wand. Aan de hand van deze vraag verkennen kinderen hun eigen ruimte, welke plek is voor iedereen, welke plek eigen ik mij toe, waar sta ik altijd te kletsen, of waar ben ik aan het spelen. Zijn er plekken niet fijn?

2X ACTION PAINTING


Ali Rashid heeft 2x een performance getoont in de vorm van action painting. In Spanje en in Enschede. Beide waren een actie gericht tegen oorlog en overheersing in Iraq en in Syrie.

10m tekening


Een 10 meter tekening tegen de verschrikkingen van de oorlog.